Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie w sprawie uznania zgłoszonych kandydatów za wybranych Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu.

Zawiadomienie w sprawie uznania zgłoszonych kandydatów za wybranych Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu.

Na podstawie § 14 ust. 3, w związku z ust. 1 i 2 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w związku z tym, iż w gminach gdzie zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, Okręgowe Komisje Wyborcze podjęły Uchwały w sprawie uznania pozytywnie zweryfikowanych i zarejestrowanych kandydatów za wybranych Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu postanowiły o NIE PRZEPROWADZANIU GŁOSOWANIA W DNIU 28 lipca 2019 r.

PDFZ-A-W-I-A-D-O-M-I-E-N-I-E.pdf

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML