Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne

 

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.png

Realizacja w ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Zachęcamy do wypełnienie krótkiej ankiety DOCXANKIETA PARTYCYPACJA W PLANOWANIU.docx (54,58KB)

Wypełnioną ankietę należy złożyć:

Zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE powstała w celu informowania lokalnej społeczności o przeprowadzanych konsultacjach społecznych w obszarze planowania przestrzennego w ramach realizacji projektu "Partycypacja w Planowaniu" (POWR.02.19.00-00KP13/18).

Gmina Dobrodzień przystąpiła do projektu "Partycypacja w Planowaniu" we współpracy z Fundacją Stabilo, podpisała umowę partnerską oraz uzyskała 30.000,00 zł złotych na przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz oraz sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień. W ramach pozyskanej dotacji gmina Dobrodzień planuje zorganizowanie cyklu spotkań konsultacyjnych a terenie całej Gminy.

O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

PDFPlanowanie przestrzenne dla każdego_www.pdf (2,15MB)

konsultacje2.jpeg.jpeg

 

Wszelkich informacji na temat projektu udziela w UM w Dobrodzieniu koordynator Alicja Włodarz-Kempa, tel. 343575100 w.56. 

 

 

 

Wersja XML