Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne

Brak opisu obrazka

Zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE powstała w celu informowania lokalnej społeczności o przeprowadzanych konsultacjach społecznych w obszarze planowania przestrzennego w ramach realizacji projektu "Partycypacja w Planowaniu" (POWR.02.19.00-00KP13/18).

Gmina Dobrodzień przystąpiła do projektu "Partycypacja w Planowaniu" we współpracy z Fundacją Stabilo, podpisała umowę partnerską oraz uzyskała 30.000,00 zł złotych na przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz oraz sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień. W ramach pozyskanej dotacji gmina Dobrodzień planuje zorganizowanie cyklu spotkań konsultacyjnych a terenie całej Gminy.

W ramach projektu odbyło się już 1 spotkanie konsultacyjne dnia 3. sierpnia 2018 roku w miejscowość Główczyc, kolejne spotkanie odbędzie się 30 sierpnia również w Główczycach.

 

O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

PDFPlanowanie przestrzenne dla każdego_www.pdf

Brak opisu obrazka

KT.

 

 

Wersja XML