Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA W SPRAWIE INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LIPCA 2019

Burmistrz Dobrodzienia informuje, iż od dnia 1 lipca 2019 r. zmianie ulegają wszystkie druki podatkowe składane przez podatników w przypadku nabycia, zbycia lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. Dotychczas obowiązujące: Informacje w sprawie podatku od nieruchomości, Deklaracje na podatek od nieruchomości, Informacje w sprawie podatku rolnego, Deklaracje na podatek rolny, Informacje w sprawie podatku leśnego, Deklaracja na podatek leśny zostają zastąpione ustawowymi jednolitymi wzorami, które obowiązywać będą na terenie całej Polski. Powyższe zmiany zostają wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019. 1104 z dnia 14.06.2019 r.),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. 2019. 1105 z dnia 14.06.2019 r.),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. 2019.1126 z dnia 17.06.2019 r.).

 

Nowe druki dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Powyższe przepisy obowiązują podatników, dla których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r. W przypadku kiedy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., albo podatnik będzie dokonywał korekty uprzednio złożonej Informacji lub Deklaracji, nadal obowiązują dotychczasowe druki wynikające z Uchwał Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Wersja XML