Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie Gminy Dobrodzień za rok 2018

W dniu 24 czerwca 2019 roku na sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Dobrodzień za rok 2018, a także odbędzie się debata nad raportem

Więcej informacji

Wersja XML