Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie

Do 30 czerwca 2019r.  można zgłaszać Radzie Miejskiej w Dobrodzieniu kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie – 1 ławnik

Więcej informacji

Wersja XML