Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Informuje się, że w dniu 29 maja 2019 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
    • zaopiniowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego,
    • zaopiniowanie propozycji zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego,
    • zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa drogowego w miejscowości Pietraszów,
    • zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
    • zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki numer 360/163 o powierzchni 0,0115 ha położonej w Rzędowicach,
    • zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki numer 1196/204 o powierzchni 0,1028 ha położonej w Ligocie Dobrodzieńskiej,
    • zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki numer 3083/1 o powierzchni 0,0123 ha położonej w Dobrodzieniu,
    • ustanowienie stawek czynszów minimalnych z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień,
    • zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia ceny wywoławczej do sprzedaży działek nr 180/78; 76; 179/77; 178/75 o łącznej powierzchni 2,5480 ha , położonych w Rzędowicach,
    • zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2018 rok.

Radni dokonają zaopiniowania projektów uchwał w sprawie:
    • wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
    • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu MG/2 dla części Gminy Dobrodzień,
    • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień.

Wersja XML