• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

 

 

Historia Dobrodzienia

 
Pomysł opracowania zwięzłego kalendarium – chronologicznego zestawu najważniejszych wydarzeń z przeszłości Ziemi Dobrodzieńskiej narodził się kilka lat temu podczas prowadzenia zajęć z historii i teorii sztuki w dobrodzieńskich szkołach. Omawiając poszczególne okresy w dziejach Europy lub Polski starałem się ukazywać powiązania kultury rodzimej z kulturą ogólnoludzką w oparciu o zachowane materiały ikonograficzne oraz wskazywać przykłady umożliwiające integrację z kulturą swojej małej ojczyzny. Zaistniała wtedy potrzeba przekazania młodzieży szkolnej kompendium wiedzy o swoim regionie w formie pisemnej. Wiele działań upamiętniających przeszłość oraz ukazujących teraźniejszość Dobrodzienia podjęto w jubileuszowym roku 2004. Okrągłe daty zawsze skłaniają do głębszych przemyśleń i refleksji nad tym, czego dokonali przodkowie, a co czynią współcześni dla dobra regionu. Jeśli niniejsza publikacja przyczyni się do uporządkowania wiedzy, pobudzi zainteresowanie, zwłaszcza młodzieży szkolnej, historią swojej ziemi lub zachęci do szerszego opracowywania wybranych faktów, nakreślony cel zostanie osiągnięty.

                                                                                                                           Paweł Mrozek
 
 
 

 

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
ul. Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
tel. 34 35 75 100
fax 34 35 75 100 wew. 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7468890
w tym miesiącu: 56874
dzisiaj: 3105

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1