Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program MAMA 4+

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Świadczenie będzie wypłacane od marca.

 W związku z prośbą Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka poniżej zamieszono link odsyłający do zakładki z informacjami dotyczącymi Programu MAMA 4+.

https://www.opole.uw.gov.pl/program-mama-4

Więcej informacji na :
www.opole.uw.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-mama-4-przyjety-przez-rzad

Brak opisu obrazka

Wersja XML