Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 
 
Brak opisu obrazka
  • Odnowa wsi

Odnowa wsi, zapoczątkowana w województwie opolskim, jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych. Jest jednocześnie pierwszym programem, który na sołeckim poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego. Program ten jest odpowiedzią na „umiastowienie” wsi, skierowany na oddolną  mobilizację zasobów wiejskich.

„Odnowa wsi to proces kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Oddziałuje on na standard życia i jego jakość oraz źródła utrzymania mieszkańców, jednocześnie zachowując tożsamość wsi wyrażającą się wartościami życia wiejskiego, wzmacnianiem i rozwojem dziedzictwa duchowego, kulturowego i materialnego wsi.
Proces ten dostosowuje wieś do wymogów współczesności oraz do pełnienia nowych funkcji na rzecz całego społeczeństwa. Wywołuje zmiany strukturalne w wymiarze społecznym i gospodarczym. Dotyczą one miejsca zamieszkania wraz z otoczeniem, infrastrukturą, organizacją przestrzeni publicznej, usługami, zaspokajaniem potrzeb bytowych i duchowych, komunikacją i bezpieczeństwem.
Odnowa wsi uaktywnia osobiste zaangażowanie mieszkańców, wypływające z odpowiedzialności za własną przyszłość. Daje możliwość samorealizacji i poczucia uczestnictwa we wspólnocie i współtworzeniu, uaktywnia bowiem podstawowy zasób jakim dysponuje społeczeństwo tj. zaangażowanie ludzi. Mobilizuje siły i zasoby, tworzy warunki i pozytywne impulsy dla utrzymania dotychczasowych oraz rozwoju nowych dziedzin gospodarowania”.

                                                                                                    Ryszard Wilczyński

 

PDFzasady uczestnictwa w programie odnowy wsi.pdf

Więcej informacji na temat Odnowy Wsi Opolskiej można znaleźć na stronie www.odnowawsi.eu

 

Grupy Odnowy wsi w gminie Dobrodzień:

Lp.

Wieś

Lider odnowy wsi

1.

 Szemrowice

 Joachim Wloczyk

2.

 Rzędowice

 Ewa Wildau

3.

 Kocury-Malichów

 Dorota Maleska

4.

 Pludry

 Ewa Szymańska

5.

 Myślina-Turza

 Beata Jasińska

PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI:

PDFPlan Odnowy Miejscowości Kocury-Malichów.pdf PDFPlan Odnowy Miejscowości Pludry.pdf

PDFPlan Odnowy MIejscowości Rzędowice.pdf PDFPlan Odnowy Miejscowości Szemrowice.pdf

 

SPRAWOZDANIA za rok 2010:

XLSKocury-Malichów.xls

XLSMyślina-Turza-Dąbrowica.xls

XLSPludry.xls

XLSRzędowice.xls

XLSSzemrowice.xls

Wersja XML

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
ul. Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
tel. 34 35 75 100 do 102
fax 34 35 75 100 wew. 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7560938
w tym miesiącu: 40901
dzisiaj: 2786

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1