Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 
 
Kopia logo_odnowy.jpeg
  • Odnowa wsi

[10.01.2020]

Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi w województwie opolskim zarządzający programem nadaje w drodze uchwały Zarządu Województwa Opolskiego statusy uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi. Statusy przyznawane są w oparciu o informacje zawarte w rocznych sprawozdaniach z działań odnowy wsi oraz aktywność sołectwa w ciągu danego roku. Nadanie statusów uczestnictwa świadczy o poziomie zaawansowania sołectw w realizacji założeń Programu Odnowy Wsi. Spośród wszystkich 721 sołectw możliwe jest wyodrębnienie tych, których poziom zaawansowania jest na tyle wysoki, że zasługują na miano lidera. Sołectwa te to wsie o wysokiej jakości życia, w których zrealizowano wiele projektów integrujących mieszkańców, jak też kształtujących przestrzeń wsi.

Tegoroczna analiza rozwoju sołectw konieczna była celem zdiagnozowania efektów realizacji programu oraz dostosowania instrumentów wsparcia w programie do ich poziomu rozwoju. Przyznanie statusów rozwoju sołectw, po 22 latach działania Programu Odnowy Wsi umożliwi zweryfikowanie kierunków działania Samorządu Województwa Opolskiego na obszarach wiejskich na kolejne lata.

W związku z powyższym Zarządu Województwa Opolskiego uchwałą Nr 1769/2019 z dnia 25.11.2019r. przyznał statusy uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi na lata 2019-2020.

Wykaz statusów znajduje się poniżej

PDF02_statusy_uczestnictwa_d.pdf (1,30MB)

 

 


 

 

 

 

PDFzasady uczestnictwa w programie odnowy wsi.pdf (180,33KB)

Więcej informacji na temat Odnowy Wsi Opolskiej można znaleźć na stronie www.odnowawsi.eu

 

Grupy Odnowy wsi w gminie Dobrodzień:

Lp.

Wieś

Lider odnowy wsi

1.

 Szemrowice

 Joachim Wloczyk

2.

 Rzędowice

 Ewa Wildau

3.

 Kocury-Malichów

 Dorota Maleska

4.

 Pludry

 Ewa Szymańska

5.

 Myślina-Turza

 Beata Jasińska

PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI:

PDFPlan Odnowy Miejscowości Kocury-Malichów.pdf (1,63MB) PDFPlan Odnowy Miejscowości Pludry.pdf (384,93KB)

PDFPlan Odnowy MIejscowości Rzędowice.pdf (460,76KB) PDFPlan Odnowy Miejscowości Szemrowice.pdf (1,09MB)

 

Wersja XML