Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
images.jpeg
  • Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

•   w terminie od 1 luty 2022 r. do 28 luty 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

•   w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:  110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 -30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 ( tj. w lutym ), 

3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

(tj.  w sierpniu),

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wszelkich informacji dotyczących zwrotu akcyzy uzyskać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr 4 (kasa) w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu: 34 3575100 wew. 54

PDFWzór_wniosku_akcyza_2022- SIERPIEŃ.pdf (1,14MB)

DOCZestawienie faktur.doc (35,00KB)

DOCOświadczenie + RODO.doc (17,00KB)

DOCXformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc.docx (13,89KB)

ODTOświadczenie - dzierżawa gruntu.odt (12,49KB)
DOCXoświadczenie o posiadaniu gosp. roln inna gmina.docx (10,27KB)
DOCOświadczenie o użytkowaniu gruntu.doc (11,50KB)
DOCOświadczenie o użytkowaniu gruntu - tabelka.doc (19,50KB)
 


 

Więcej informacji

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

 

 

 

 

Wersja XML