Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Brak opisu obrazka
  • Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:  100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 - 30 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie ( tj. w sierpniu )gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wszelkich informacji dotyczących zwrotu akcyzy uzyskać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr 4 (kasa) w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu: 34 3575100 wew. 54

PDFWzór_wniosku_akcyza_2021-SIERPIEŃ.pdf
ODTOświadczenie - dzierżawa gruntu.odt
DOCXformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc.docx
DOCOświadczenie o użytkowaniu gruntu.doc
DOCOświadczenie o użytkowaniu gruntu - tabelka.doc
DOCZestawienie faktur.doc
DOCOświadczenie + RODO.doc


 

Więcej informacji

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

 

 

 

 

Wersja XML