Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Brak opisu obrazka
  • Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Informuje się zainteresowanych rolników, iż w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Kwota zwrotu podatku ustalona będzie jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej i stawki za 1 litr.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

 iloczyn stawki za 1 litr, kwoty 100 zł i powierzchni użytków będących w posiadaniu rolnika, wykazanej w ewidencji gruntów wg stanu na 1 lutego 2021 r. ,

    oraz

 iloczyn kwoty 30,00 zł i średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wszelkich informacji dotyczących zwrotu akcyzy uzyskać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr A-101 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu: 34 3575100 wew. 25 

DOCOświadczenie o użytkowaniu gruntu.doc
ODTOświadczenie - dzierżawa gruntu.odt
DOCXOświadczenie - forma prawna.docx
DOCOświadczenie + RODO.doc
DOCOświadczenie o użytkowaniu gruntu - tabelka.doc
PDFWzór_wniosku_akcyza_2021-LUTY.pdf
DOCZestawienie faktur.doc

 

Więcej informacji

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

 

 

 

 

Wersja XML