Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Brak opisu obrazka
  • Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Informuje się zainteresowanych rolników, iż w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Kwota zwrotu podatku ustalona będzie jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej i stawki za 1 litr.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

-iloczyn stawki za 1 litr, kwoty 100,00 zł i powierzchni użytków będących w posiadaniu rolnika, wykazanych w ewidencji gruntów wg stanu na 1 lutego 2020 r.,

      oraz

-iloczyn kwoty 30,00 zł i średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 października do 31 października 2020 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wszelkich informacji dotyczących zwrotu akcyzy uzyskać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr A-101 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu: 34 3575100 wew. 25

DOCXOŚWIADCZENIE - forma prawna.docx
DOCOświadczenie + RODO 2020.doc
DOCOświadczenie o użytkowaniu gruntu.doc
PDFWzór_wniosku_akcyza_2020_na sierpiń.pdf
DOCZestawienie faktur.doc
 

Więcej informacji

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

 

 

 

 

Wersja XML