Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONKURSU „MOJA WIEŚ, MOJE MIASTO - MOJE MIEJSCE”

Znasz swoją małą ojczyznę? Pochwal się swoją wiedzą , zgłoś się do konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania ,,Kraina Dinozaurów’’.

Kategorie konkursu:

1. Najciekawsze wydarzenia w moim życiu – wywiad, nagranie z „ciekawą” osobą lub film.
2. Odkrywamy ciekawe życiorysy – nagranie filmu, prezentacja, wywiad.
3. Tradycje i zwyczaje w mojej miejscowości, to przeszłość czy będzie trwać nadal, nawet za 50 lat.
4. Moja ,,mała ojczyzna’’ w poezji. Uczestnicy konkursu:
• Uczniowie szkół podstawowych z klas 7-8 z terenu LGD
• Uczniowie szkoły gimnazjalnej z terenu LGD
• Osoby dorosłe


Celem konkursu jest:


• Zainteresowanie mieszkańców sprawami lokalnymi
• Zdobycie informacji na temat ciekawych a nieznanych do tej pory osób, miejsc i legend
znanych mieszkańcom LGD
• Uzyskanie charakterystyk, opisów i zdjęć szczególnych miejsc, opowiadań i osób z terenu LGD
• Zdobycie materiałów do stworzenia publikacji promujących LGD i przyciągających turystów
• Promocja działalności Stowarzyszenia wśród mieszkańców objętych LSR
• Promowanie autorów najciekawszych prac ukazujących nowe, świeże, twórcze spojrzenie na znane lokalnie atrakcje Prace powinny dotyczyć obszaru LGD ,, Kraina Dinozaurów’’

Wszystkie prace zostaną opublikowane w publikacji przygotowanej przez LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ Prace należy złożyć lub nadesłać do 30 kwietnia 2019r. w siedzibie LGD „Kraina Dinozaurów”, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek z dopiskiem „Moja wieś - Moje miejsce” Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas gali podsumowującej, zorganizowanej przez LGD. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki, a wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe. Wszystkie prace zostaną opublikowane w publikacji przygotowanej przez LGD

 

PDFplakat.pdf (379,10KB)

DOCREGULAMIN KONKURSU - MOJA WIEŚ.doc (215,50KB)

DOCREGULAMIN KONKURSU - MOJA WIEŚ.doc (215,50KB)

Wersja XML