Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZMIANA GODZINY ZEBRANIA W SOŁECTWIE PIETRASZÓW

Burmistrz Dobrodzienia informuje, że uległa zmianie godzina zebrania wiejskiego Sołectwa Pietraszów w dniu 28.02.2019 r., którego tematem będzie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się o godzinie 19.00 w restauracji „KORONA” w Pietraszowie, a nie jak planowano o godz. 18.00.


 

Wersja XML