Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I N F O R M A C J A

Drodzy Mieszkańcy,
uprzejmie informujemy, że w związku z wdrożeniem 4 marca 2019r. dowodów osobistych z warstwą elektroniczną ,w piątek 1 marca 2019r wnioski o wydanie dowodu osobistego można będzie maksymalnie składać w tut. Referacie Spraw Obywatelskich pok.110 do godziny 11:30. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin urzędowania Urzędu tj. do godz.14:30 nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu osobistego.

Wersja XML