Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Herb i Flaga

 

 

HERBD-NI.jpeg

 • Geneza herbu:

Zagadnienie herbu Dobrodzienia, podobnie jak każdego innego herbu miejskiego należy rozważać w kontekście dziejów miasta i regionu. Godło herbowe jest szczególnego rodzaju znakiem reprezentacyjnym i rozpoznawczym miasta oraz symbolem jego samorządu akceptowanym przez władze i społeczeństwo. Jego postać jest trwałym wyrazem historycznego rozwoju. Jako element tradycji staje się symbolem więzi obywatelskiej zespalającym ogół mieszkańców wokół wspólnych działań.
Herb naszego miasta pojawił się wraz z dokumentem lokacyjnym Dobrodzienia na prawie niemieckim i powstał na wzór godła występującego na pierwszych pieczęciach, które posiadał zarówno magistrat, jak i urząd wójtowski, choć z różnymi napisami. Istotę, bowiem pieczęci stanowią dwa elementy składowe: wyobrażenie napieczętne, czyli godło, oraz napis - legenda. Pieczęć Dobrodzienia nie zachowała się wśród zabytków dawnej sfragistyki. Najwcześniejsza - zachowana jeszcze na tablicach zeznaniowych z 1725 roku - pochodzi z roku 1680. Herbarz miast śląskich wydany w Berlinie w 1870 roku przez Hugo barona von Saurma-Jeltsch prezentuje tylko pieczęć z roku 1781 z napisem w otoku "Senatus Populus-que Dobrodiensis" i inną z napisem "Sigil. Civit. Dobroden".
Wprawdzie akt fundacyjny miasta wraz z pieczęciami nie zachował się, jednak istnieją wyraźne analogie z heraldyką innych miast regionu. Złoty orzeł jednogłowy na błękitnym polu tarczy występuje jako motyw składowy herbu Dobrodzienia, Opola i 22 miast i miasteczek Górnego Śląska. Największe podobieństwo zauważamy w herbach Dobrodzienia, Olesna i Wodzisławia (pół orła i pół róży - lecz w odmiennych konfiguracjach). Jednoznacznie ukształtowana symbolika oraz historyczne tradycje Dobrodzienia wiążą, więc genezę naszego herbu z okresem przebiegu procesu lokacyjnego miast w XIV wieku.

 
 • Opis Herbu:

Tarcza herbu dwudzielna w słup. W błękitnym polu pobocznicy lewej - pół orła złotego (żółtego) w profilu prawym. W czerwonym polu pobocznicy prawej - połowa róży sześcio-płatkowej heraldycznej o płatkach srebrnych (białych) z zielonymi wypustkami; środek róży złoty (żółty).

 

 

 

 • Symbolika herbu:

Kolory błękitny i czerwony są barwami tarczy herbowej Dobrodzienia, natomiast kolory żółty i błękitny - barwami herbowymi Piastów górnośląskich zapisanymi w XIV - wiecznym herbarzu flamandzkim Gerlego, którego oryginał znajduje się w Bibliotece Królewskiej w Brukseli. Złoty (żółty) orzeł jednogłowy - symbol siły i praworządności - nawiązuje do heraldyki opolskiej linii Piastów śląskich, a szczególnie do postaci księcia Władysława II opolskiego, który obdarzył Dobrodzień prawami miejskimi w 1374 roku, a szeregiem przywilejów w roku 1384. Symbolizuje wkład tego władcy w rozwój miasta, podkreśla zobowiązania księcia jako jego obrońcy i opiekuna.
Róża symboliczna (Rosa Mistica) to często spotykany w średniowiecznej heraldyce symbol Najświętszej Maryi Panny. Był umieszczany w herbach miasta, które posiadało kościół pod takim wezwaniem i uznawało Najświętszą Maryję Pannę za swoją patronkę. W przypadku herbu Dobrodzienia jest to połowa róży sześciopłatkowej srebrnej (białej) uwidocznionej w polu czerwonym w postaci dwóch płatków i dwóch połówek wraz z zielonymi wypustkami.

 

 flaga.jpeg

 

                 
 • Opis flagi

                 

Płat tkaniny o szerokości 1 metra i długości 1,6 metra dzielony w poziomie na pasy:
-1/4 szerokości w części górnej w kolorze czerwonym;
-1/2 szerokości w części środkowej w kolorze żółtym;
- 1/4 szerokości w części dolnej w kolorze niebieskim.

W połowie wysokości pasa żółtego umieszczony herb Dobrodzienia:
-tarcza herbu dwudzielna w slup;
- w błękitnym polu pobocznicy lewej - pól orła złotego (żółtego) w profilu prawym;
- w czerwonym polu pobocznicy prawej - połowa róży sześciopłatkowej heraldycznej
o płatkach srebrnych (białych) z zielonymi wypustkami; środek róży złoty (żółty).

 

Pliki do ściągnięcia:

 

JPEGHERBD-NI.jpeg (154,57KB)

JPEGFlaga Dobrodzienia.jpeg (42,53KB) 

Wersja XML