Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe "tłumaczenie pisemne"

Zapytanie ofertowe - Tłumaczenie pisemne

Gmina Dobrodzień zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na tłumaczenie pisemne przewodnika turystycznego pt."Dobrodzień i okoliczne miejscowości. Przewodnik turystyczny”.

1. Zamawiający:
Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

2. Opis przedmiotu oferty:

Parametry oferty:

a). tłumaczenie pisemne przewodnika turystycznego pt."Dobrodzień i okoliczne miejscowości. Przewodnik turystyczny” :

-W języku czeskim,

-W języku niemieckim,

-W języku angielskim,

b). przewodników 18, liczba stron 1 egz. - 56 (średnio każdy, dokładana ilość stron zostanie podana w późniejszym czasie z uwagi na przygotowywanie treści przewodnika)

W chwili obecnej szacunkowa ilość stron wygląda następująco (ilość stron może ulec zmianie i ma charakter orientacyjny):

Lp.

Miejscowość

Ilość stron

1

Kocury

56

2

Bąki

76

3

Rzędowice

76

4

Szemrowice

56

5

Makowczyce

32

6

Myślina

56

7

Główczyce

56

8

Pludry

56

9

Pietraszów

56

10

Kolejka

56

11

Gosławice

56

12

Warłów

56

13

Błachów

56

14

Ligota D.

56

15

Klekotna

56

16

Bzinica S.,Bzinica N.

56

17

Dobrodzień trasa1

56

18

Dobrodzień trasa 2

56

 

3. Wymagania dotyczące wykonawcy usługi:
Doświadczenie w zakresie tematycznym zawartym w treści zapytania ( tłumaczenie książek, publikacji, itp).

4. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę można złożyć osobiście, drogą elektroniczną na adres: promocja@dobrodzien.pl lub pocztą: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień w terminie do dnia 19.02.2019r. do godziny 12.00. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

5. Ocena ofert:
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Kryterium wyboru oferty jest cena.

6. Termin realizacji:
Nie dłużej niż do marca 2020r.  - szczegółowe terminy zostaną uzgodnione z wybranym oferentem.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Gminy Dobrodzień do złożenia Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta przez Gminę Dobrodzień na potrzeby procesu wyboru oferenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.


W związku z nieprzystąpieniem zamawiającego do projektu uprzejmie informujemy, że przesłane oferty na ww. zapytanie nie będą rozpatrywane.

Wersja XML