Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obrona cywilna

 

 

 
  • Wiadomości z zakresu obrony cywilnej

PDFBroszura od pola do stołu(1).pdf

DOCXIstota międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.docx
ODTZasady ochrony płodów rolnych, pasz i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i ujęć wody przed skażeniami.odt

DOCZasady zachowania się w ukryciu.doc

DOCProcedura postępowania w przypadku zagrożenia środkami promieniotwórczymi.doc

DOCProcedura postępowania w przypadku zagrożenia środkami biologicznymi.doc

DOCPostępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych.doc

DOCOrganizacja i likwidacja skutków użycia środków biologicznych.doc

DOCZADANIA OBRONY CYWILNEJ.doc

DOCRODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE.doc

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
ul. Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
tel. 34 35 75 100 do 102
fax 34 35 75 100 wew. 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7561046
w tym miesiącu: 41009
dzisiaj: 2894

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1