Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obrona cywilna

 

 

 
  • Wiadomości z zakresu obrony cywilnej

PDFBroszura od pola do stołu(1).pdf (4,89MB)

DOCXIstota międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.docx (23,80KB)
ODTZasady ochrony płodów rolnych, pasz i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i ujęć wody przed skażeniami.odt (30,13KB)

DOCZasady zachowania się w ukryciu.doc (24,00KB)

DOCProcedura postępowania w przypadku zagrożenia środkami promieniotwórczymi.doc (30,50KB)

DOCProcedura postępowania w przypadku zagrożenia środkami biologicznymi.doc (34,00KB)

DOCPostępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych.doc (29,00KB)

DOCOrganizacja i likwidacja skutków użycia środków biologicznych.doc (33,50KB)

DOCZADANIA OBRONY CYWILNEJ.doc (38,50KB)

DOCRODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE.doc (45,00KB)

 

Wersja XML