Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny numer czasopisma „ Echo Dobrodzienia i Okolic”

Urząd Miejski w Dobrodzieniu informuje, że planuje wydać kolejny numer czasopisma „ Echo Dobrodzienia i Okolic”.

Wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem artykułu prosi się o kontakt z Panią Barbarą Orlikowską do dnia 15 lutego 2019 roku ( pokój nr 112 w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu lub pod numerem telefonu 34 3575 100 wew.41 ).

Po tym terminie materiały będą przyjmowane do numeru następnego.

Prosi się o przesyłanie tekstów nie dłuższych niż 1,5 strony formatu A4 oraz zdjęć
w oddzielnych plikach. Dłuższe teksty nie będą przyjmowane.

Wersja XML