Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji z Komisją Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Informuje się, że w dniu 28 stycznia 2019 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji z Komisją Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

1. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
2. Zaopiniowanie propozycji zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
• przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2019 roku,
• ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
• określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez gminę Dobrodzień,
• ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień,
• zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Dobrodzień,
• wydawania Czasopisma Samorządowego,
• wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok,
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Zaopiniowanie wniosku o uchwalenie stypendium sportowego dla mieszkańca Gminy Dobrodzień.
5. Zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w Mistrzostwach Europy Karate.
6. Zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
 i Promocji.
7. Zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Wersja XML