Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwrot podatku akcyzowego

Informuje się zainteresowanych rolników, iż w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
Kwota zwrotu podatku ustalona będzie jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej i stawki za 1 litr. (w 2019 r. jest to 1,00 zł/litr).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wszelkich informacji dotyczących zwrotu akcyzy uzyskać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr A-101 w godzinach
pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu: 34 3575100 wew. 25

Więcej informacji na : http://dobrodzien.pl/243/7468/podatek-akcyzowy.html

Wersja XML