Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty dofiansowań dla młodych ludzi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU I ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚC!

Zachęcamy osoby młode do udziału w projektach, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie opolskim.

- osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które aktualnie nie uczą się i nie szkolą,

- imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

DOCXUaktualniona Lista projektodawców PO WER reklama — aktualizacja 03.01.2019.docx

Informacje w tej sprawie można uzyskać w Punkcie Informacyjnym, pod numerem tel. 77 44 16 754 (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu).

 
Wersja XML