Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek

Brak opisu obrazka

Dnia 24 lutego 2011r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich  na lata 2007-2013 na realizację zadania pn.Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek

Gmina Dobrodzień otrzymała dofinansowanie w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, co stanowi kwotę 111.532,00 złotych.

 

 

Wersja XML