Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2019

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2019

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 05.02.2019 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1.


Załączniki:
1. Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego
2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego
3. Wzór ofert
4. Wzór sprawozdania

PDFZarządzenie w spr. ogłoszenia rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFInformacja - konkurs ofert.pdf
DOCXwzor-oferty-1.docx
DOCXwzor-sprawozdania-1.docx
PDFZarządzenie w spr. otwartego konkursu -2019r..pdf
PDFOtwarty konkurs 2019.pdf
PDFOgloszenie Burmistrza Dobrodzienia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w 2018roku.pdf
PDFProtokół z naboru kandydatów na człoków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert - 2019.pdf
PDFInformacja - konkurs ofert..pdf

 

Wersja XML