Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu

 

Brak opisu obrazka

W dniu 24 lutego 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały  umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gmina Dobrodzień otrzymała 4.000.000,00 złotych dotacji na realizację projektu pn.  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu”. W dniu 7.03.2012r. w wyniku przeprowadzonego przetargu spisano aneks zmniejszający kwotę dotacji do kwoty 3.384.328,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.717.305,16 zł.  Zakończenie realizacji powyższej  inwestycji szacuje się na październik 2012 r.

 

Wersja XML