Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Gminy Dobrodzień

PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

PDFZałącznik nr 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.pdf

ZIPZałącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY.zip

ZIPZałącznik nr 3 - KOSZTORYS OFERTOWY.zip

PDFZałącznik nr 4 - WZÓR UMOWY.pdf

                          PDFODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA.pdf

                          PDFPRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (zmodyfikowany).pdf

                         ZIPFORMULARZ OFERTOWY (zmodyfikowany).zip

                         ZIPKOSZTORYS OFERTOWY (zmodyfikowany).zip

W związku z odpowiedziami na zapytania ofertę należy sporządz zgodnie z wskazanymi tam wymaganiami na załączonym formularzu ofertowym (zmodyfikowanym) wraz z kosztorysem ofertowym (zmodyfikowanym).

 

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

Wersja XML