Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni „DELFIN” w Dobrodzieniu przy ul. Solnej 5

 

Brak opisu obrazka

W dniu 10 grudnia 2009 r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik i Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały  umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Brak opisu obrazka

W ramach podpisanej umowy gmina Dobrodzień otrzymała dotację w wysokości 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych realizacji operacji pt. ”Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni „DELFIN” w Dobrodzieniu przy ul. Solnej 5”, tj. 302.379,00 zł.

Brak opisu obrazka

Wersja XML