Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na spotkanie

Burmistrz Dobrodzienia serdecznie zaprasza projekt Interreg V-A Republika Czeska – Polska, dotyczący pozyskiwania funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, stowarzyszenia oraz sołectwa.

Brak opisu obrazka

Wersja XML