Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa chodników dla pieszych oraz parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach

 

Brak opisu obrazka

Dnia 6 października 2009r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich  na lata 2007-2013. Na realizację zadania pn. „Budowa chodników dla pieszych oraz parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach”, Gmina Dobrodzień otrzymała dofinansowanie w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

 

Wersja XML