Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu

 

Brak opisu obrazka

Dnia 26 lutego 2009r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik, podpisała umowę o dofinansowanie projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Brak opisu obrazka

Gmina Dobrodzień otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.674 711,79 zł na realizację projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu”,  który swoim zakresem obejmuje ulice: Powstańców Śląskich, Kolejową, Wojska Polskiego i Szemrowicką. Całkowita wartość projektu wynosi  4.774 466,56 zł.

Brak opisu obrazka

W dniu 10 lutego 2010r. została podpisana umowa na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu” z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo - Usługowym –„ HYDROMONT ” inż. Jan Olszewski, ul. Wrocławska 62, 45-701 Opole.  Przedsiębiorstwo to zostało wyłonione w przetargu nieograniczonym, który odbył się 13.10.2009r.
 
Prace  obejmowały  następujący zakres:
- kanalizacja sanitarna: ul. Szemrowicka, ul. Wojska Polskiego, ul. Powstańców Śląskich,ul. Kolejowa,
- kanalizacja deszczowa: ul. Wojska Polskiego, ul. Powstańców Śląskich,
- sieć wodociągowa: ul. Szemrowicka, ul. Wojska Polskiego,
- przepompownie ścieków: ul. Szemrowicka, Ligota Dobrodzieńska,
- przyłącza do budynków: ul. Wojska Polskiego, ul. Szemrowicka, ul. Powstańców Śląskich,ul. Kolejowa,
- przerzut ścieków sanitarnych ze wsi Szemrowice i Warłów do oczyszczalni w Dobrodzieniu (odcinek od ul. Wojska Polskiego do oczyszczalni),
- odbudowa nawierzchni i chodników: ul. Powstańców Śląskich, ul. Wojska Polskiego,                  
- remont nawierzchni: ul. Szemrowicka, ul. Kolejowa.

PDFulotka informacyjna.pdf

 

 

Wersja XML