Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warto zobaczyć

 • Cmentarz ewangelicko-augsburski w Bzinicy

Założony w połowie XIX w. w Bzinicy Nowej. Na cmentarzu znajdują się ruiny kaplicy z XIX w. Jest to jedyny w powiecie oleskim cmentarz husycki. Znajduje się tam m.in. mogiła Karoline Kleinert – bohaterki słynnej śląskiej piosenki o Karolince.

 

 • Cmentarz żydowski

Cmentarz pochodzi z końca XVII wieku o czym świadczą najstarsze zachowane do dziś macewy. Na cmentarzu znajdują się m. in. macewy rodziny Stein – krewnych żydowskiej świętej kościoła katolickiego, Edyty Stein. Cmentarz był własnością gminy Dobrodzień aż do czasów drugiej wojny światowej. W 1939r. przejęło go Zrzeszenie Żydów w Niemczech, a w 1943r. policja państwowa. Po wojnie kirkut stał się własnością Skarbu Państwa.

 

 • Dąb szypułkowy - 350 letni pomnik przyrody

Rośnie w Leśnictwie Brzezinki w oddziale 53a między Kocurami a Klekotną. W chwili pomiarów wojewódzkiego konserwatora przyrody miał 626 cm obwodu na wysokości 130 cm, czyli 2 metry średnicy.

 

 • Kapliczka z rzeźbą św. Wojciecha

Kapliczka neoklacystyczna usytuowana po wielkim pożarze miasta przy kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Przed rokiem 1846 kapliczka stała w północnowschodniej części miasta przy skrzyżowaniu obecnych ulic Lublinieckiej i Kościuszki. Wewnątrz kapliczki znajduje się barokowo-ludowa ciosana w drewnie polichromowana rzeźba św. Wojciecha.  Według legend to jego opiece miasto zawdzięcza swój rozkwit. Kult św. Wojciecha, patrona Europy, Polski i Opolszczyzny, sięga w Dobrodzieniu średniowiecza.

 

 • Muzeum Regionalne

Otwarte w Dobrodzieniu w maju 2004 r.  przez Członków Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień-Zębowice, jako Izba Regionalna. Od 2015 r. muzeum wchodzi w skład DOKIS. Miejsce, w którym gromadzone są dokumenty i przedmioty o wartości historycznej.

 

 • Kapliczka z 1880r.

Kapliczka z krzyżem datowanym na 1913 r. w Bzinica Starej. Krzyż postawiony po śmierci woźnicy, który zginął na początku XX wieku zabity przez spłoszone konie.
 

 

 • Kościół drewniany p.w. św. Walentego

Kościół pw. św. Walentego został wzniesiony około roku 1630,po tragicznych doświadczeniach wojny trzydziestoletniej  i wielkim pożarze w 1625r., który zniszczył Dobrodzień.Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej z wieżą czołową wtopioną w prostokątny przedsionek szerokości nawy. Na zewnątrz obity gontem, dach siodłowy również kryty gontem. Wieża nakryta daszkiem namiotowym, z którego wyrasta cebulasty hełm. Przebudowany w XVIII w. i XIX w. W 1644r. Adam Wilhelm Dobrodzieński, magister sztuk wyzwolonych i filozofii, bakałarz teologii, dał początek fundacji św. Walentego. Przekazał radzie miejskiej Dobrodzienia 330 talarów i 8 groszy srebrnych na budowę barokowego ołtarza głównego pw. św. Walentego. Przy kościele funkcjonował przytułek dla ubogich. W momencie konsekracji w 1679r. kościół posiadał także – obecnie nieistniejące – dwa ołtarze boczne poświęcone św. Józefowi i św. Antoniemu oraz ambonę. Po 1830 r., w którym został przeprowadzony remont kościoła, znana na Śląsku firma organmistrzowska Schlag und Sohne ze Świdnicy zbudowała szafę organową wraz z instrumentem. Kościół został cudem uratowany z wielkiego pożaru w 1846r, który strawił prawie całe miasto, a ocalały jedynie nieliczne zabudowania na obrzeżach. Ołtarz główny, krucyfiks ołtarzowy oraz szafa organowa objęte zostały ochroną konserwatorską w formie wpisu do rejestru zabytków ruchomych. Zabytki te charakteryzują się wysoką klasą artystyczną i historyczną.

 

 • Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny

Kościół budowany w stylu romańskim w latach 1851-1854, w miejsce spalonego w roku 1846 kościoła drewnianego. Na wieży kościoła umieszczono trzy dzwony. Największy z nich został podarowany w 1856r. przez króla Fryderyka Wilhelma IV. Na dzwonie został umieszczony napis „Maria”. Na głównym ołtarzu umieszczono obraz św. Marii Magdaleny – patronki kościoła.

 

 • Most dworski z 1610r.

Najstarszy zachowany zabytek Dobrodzienia wybudowany w 1610r. z kamienia łupanego.Most znajduje się przy Parku Miejskim w Dobrodzieniu.

 

 • Park Miejski

Od średniowiecza do końca XIX w. miejsce dzisiejszego parku zajmował staw określany mianem „zamkowego”, przy nim  pierwotnie zlokalizowany był młyn, a w latach 1769-1873 wielki piec oraz towarzyszące mu urządzenia hutnicze. Między rokiem 1884 a 1914 staw został osuszony a na jego miejscu założono park. W tamtym okresie park porastały takie gatunki drzew i krzewów jak: świerki, cyprysiki groszkowe, żywotniki zachodnie, a także dęby, kasztanowce, topola czarna i jesion pensylwański. Odnowiony w 2003 roku.

 

 • Ratusz Miejski

Wybudowany  po wielkim pożarze, w latach 1848-1849 w stylu neoklasycystycznym, w czasach Wiosny Ludów. Z pomocą dla pogorzelców pośpieszyli mieszkańcy okolicznych miast, a także książę brunszwicki, właściciel dworu oraz król pruski Fryderyk Wilhelm IV. Początkiem odbudowy po pożarze było wytyczenie większego rynku z szeregiem ulic oraz zmodyfikowanie średniowiecznego układu urbanistycznego miasta.

 

 • Kamień w Rzędowicach

Kamień upamiętniający pobyt króla Fryderyka Augusta III, który w okolicznych lasach polował na zwierzynę i często bywał w swoim pałacu Myśliwskim przy ul. Piastowskiej. Na kamieniu wyryty jest napis FAR (Fridericus Augustus Rex) z koroną i napisem w języku niemieckim „Ich niezapomnianemu Królewskiemu Panu urzędnicy leśni Nadleśnictwa Dobrodzień 1932”.

 

 • Stawy Pluderskie

Tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo. Kompleks stawów  hodowlanych, w których występuje wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt. Stawy otaczają malownicze bory sosnowe. Występuje  w nich wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin, takich jak: widłak goździsty, mącznica lekarska, kruszyna pospolita, oraz porosty- tarczownica islandzka i chrobotek leśny. W okolicy występuje również wiele chronionych gatunków świata zwierząt. Można spotkać jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną i padalca zwyczajnego. W miejscach nasłonecznionych występuje paź królowej, jeden z najpiękniejszych i najefektowniej ubarwionych motyli krajowych.

 

 • Zalew w dawnej piaskowni

Cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny w Myślinie. Kompleks nieczynnych piaskowni, na obszarze których spotkać można wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt. W ich najbliższym otoczeniu występują również malownicze wydmy porośnięte borami sosnowymi, w których występują  liczne stanowiska widłaka jałowcowatego i goździstego. Na zarastających brzegach piaskowni występują licznie rośliny objęte ochroną: rosiczka okrągłolistna należąca do  grupy roślin owadożernych oraz widliczek torfowy, który jest najmniejszym widłakiem. Z wielu gatunków ptaków lęgowych, spotykanych na tym obszarze, do najbardziej interesujących należy zaliczyć sieweczkę rzeczną, łyskę i świerszczyka. W dolinie rzeki Myśliny, płynącej w sąsiedztwie piaskowni proponuje się utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

 

 • Zespół pałacowo-parkowy w Dobrodzieniu

Pałac wybudowany  w latach 1848-1849 w stylu neoklasycystycznym – siedziba ówczesnych właścicieli Dobrodzienia.
 

 

Wersja XML