Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 29 listopada 2018 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 1. Radni zapoznają się z:
    • treścią zawiadomienia o wszczęciu nadzorczym dotyczącego uchwały nr XL/331/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i Rzędowickiej;
    • treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały nr XL/332/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/2 dla części gminy Dobrodzień.
    
  2. Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:
    • przyjęcia  Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
    • powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
    • powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg,Wniosków i Petycji,
    • powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
    • i Promocji,
    • powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,
    • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dobrodzienia,
    • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok,
    • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Wersja XML