Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 16.11.2018 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Dobrodzień na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dot. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, - organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów; zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego Bożonarodzeniowego na kwotę 1.500,00zł. w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395 ze zm.

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2018.pdf

 

Wersja XML