Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sankcje karne za niszczenie i uszkadzanie znaków granicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu Rejon w Opolu podaje do publicznej wiadomości informację dot. sankcji karnych za niszczenie i uszkadzanie znaków granicznych.

PDFznaki graniczne pasa drogowego.pdf

Wersja XML