Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Realizacja zadania publicznego  z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 24.09.2018 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dot. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin; - Realizacja działań na rzecz dożywiania na kwotę 1.257,00zł. w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395 ze zm.)

 

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

JPEGUproszczona oferta na realizację zadania publicznego 1.jpeg (144,82KB)

JPEGUproszczona oferta na realizację zadania publicznego 2.jpeg (134,95KB)

 

 

                                                      Burmistrz Dobrodzienia

                                      Róża Koźlik

Wersja XML