Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza

W dniu 04.09.2018 r. zostały podpisane umowy: na część nr 1 zamówienia, tj. wykonanie oświetlenia ul. Lublinieckiej w Gosławicach, na kwotę brutto: 90917,98 zł oraz na część nr 2 zamówienia, tj. wykonanie oświetlenia ul. Opolskiej i części ul. Leśnej w Turzy, na kwotę brutto: 141443,45 zł, z ZAKŁADEM USŁUGOWO-HANDLOWYM ELPOLBUD PIOTR WYSOCKI, UL. RZĘDOWICKA 13, 46-380 DOBRODZIEŃ.

Zakład ten został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dot. realizacji zadania pn.: „Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza”, w którym otwarcie oferty obejmującej obie części zamówienia odbyło się w dniu 07.08.2018 r.

Wszystkie prace potrwają do połowy grudnia br.

W ramach wykonania oświetlenia ul. Lublinieckiej w Gosławicach (część nr 1 zamówienia) i wykonania oświetlenia ul. Opolskiej w Turzy (część nr 2 zamówienia) prace będą obejmować budowę kablowej linii nN zasilającej latarnie oświetleniowe, zabudowę latarni oświetleniowych zabudowę skrzynki sterowniczej i pomiary odbiorcze, zaś w ramach wykonania oświetlenia części ul. Leśnej w Turzy (część nr 2 zamówienia) prace obejmować będą budowę kablowej linii nN zasilającej latarnie oświetleniowe, zabudowę latarni oświetleniowych, zabudowę lampy na istniejącym słupie oraz pomiary odbiorcze.

[MK]

Wersja XML