Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania edukacyjno-informacyjne

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizując projekt pn. „Kierunek FIO” zaprasza na spotkania edukacyjno-informacyjne, które odbędą się według harmonogramu:

 

Strzelce Opolskie

Urząd Miejski Pl. Myśliwca 1

19.07. godz. 12.00

Ozimek

LGD Kraina Dinozaurów ul. J. Słowackiego 18

19.07. godz. 16.00

Olszanka

świetlica obiektu rekreacyjno-szatniowego na boisku sportowym

19.07. godz. 16.00

Kluczbork

Urząd Miejski - sala konferencyjna II ptr.

ul. Katowicka 1

23.07. godz. 16.00

Pokój

Urząd Gminy - Sala Narad ul. Sienkiewicza 8

24.07. godz. 15.00

Radłów

Biblioteka Publiczna ul. Oleska 3A

25.07. godz. 16.00

 

Spotkania dotyczyć będą naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych współfinansowanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

 

Konkursy realizowane będą w latach 2018-2019. W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 56 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł.

 

Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie minimum 112 mikrodotacji oraz inicjatyw przez młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe na terenie województwa opolskiego w okresie od 1.05.2018 do 31.12.2019 r., które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

 

Zapraszamy na spotkania

 

„Kierunek FIO” , to właściwy kierunek.

 

 

Wersja XML