Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Realizacja zadania publicznego  z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 05.07.2018 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dot. działalności na rzecz dzieci i młodzieży. Realizacja zadań
z zakresu organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży na kwotę 1.000,00 zł w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty

Załącznik:

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.pdf

 

                                                      Burmistrz Dobrodzienia

                                      Róża Koźlik

Wersja XML