Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach

W dniu 28.05.2018 r. została podpisana umowa na rozbudowę budynku szkoły w Pludrach przy ulicy Aleja Wyzwolenia wraz z rozbudową instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniem instalacji elektrycznej i odgromowej w projektowanym budynku szkoły, na kwotę brutto: 478 965,86 zł, z TIGER-BUD S.C. RAFAŁ LISOŃ, MARIUSZ JUST, Rusinowice, ul. Szpakowa 35, 42-700 Lubliniec.
Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 548 000 euro na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach”, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.04.2018 r.
Prace rozpoczną się od 11 czerwca i potrwają do połowy października br., będą obejmować rozbudowę budynku szkoły w Pludrach przy ulicy Aleja Wyzwolenia wraz z rozbudową instalacji centralnego ogrzewania (wykonanie nowej instalacji c.o. na poziomie parteru w ramach rozbudowy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania budynku szkoły) oraz wykonaniem instalacji elektrycznej i odgromowej w projektowanym budynku szkoły.
Będzie to budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym, o kącie nachylenia połaci dachu 5,2°, o wysokości kalenicy +3,98 m od poziomu ±0,00 architektonicznego, o powierzchni zabudowy projektowanej: 194,93 m2 i powierzchni użytkowej projektowanej: 166,30 m2 oraz o kubaturze projektowanej: 627,00 m3. Rozbudowywany budynek stanowić będzie kontynuację istniejącego budynku.


[MK]

Wersja XML