Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 09.05.2018 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dot. organizacji imprezy historyczno-edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku. XV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku – Dni Szemrowic 2018 na kwotę 8.000,00 zł w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

 

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Załącznik:
PDFUproszczona oferta na realizację zadania publicznego - XV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2018.pdf

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Waldemar Krafczyk

Sekretarz Gminy

 

Wersja XML