Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień

W dniu 04.05.2018 r. została podpisana umowa na część nr 1 zamówienia, tj. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez wycinania krawędzi, na kwotę brutto: 206 983,54 zł, z ZAKŁADEM USŁUG MELIORACYJNYCH I BUDOWLANYCH 46-040 SCHODNIA UL. GOŁĄBA 30, 46-040 OZIMEK i na część nr 2 zamówienia, tj. remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych kamieniem bazaltowym, na kwotę brutto: 123 311,19 zł, z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KBJT, 46-300 Olesno, ul. Modrzewiowa 5.

Firmy te zostały wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia części nr 1 i 2 zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 548 000 euro na zadanie pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień”, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.03.2018 r.

Prace potrwają do końca listopada br., będą obejmować w ramach części nr 1 zamówienia - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez wycinania krawędzi, w następującym zakresie:

- remont nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (800 m2),

- remont nawierzchni bitumicznej masą asfaltobetonową (3550 m2),

zaś w ramach części nr 2 zamówienia - remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych kamieniem bazaltowym, w następującym zakresie:

- remont nawierzchni tłuczniowych przy głębokości wyboi 5 cm (900 m2),

- remont nawierzchni tłuczniowych przy głębokości wyboi 10 cm (5200 m2).


[MK]

Wersja XML