Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieca

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza nabór wniosków  o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Dobrodzień.

Wnioski przyjmowane będą od 19 kwietnia 2018r. do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie na 2018r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej są:

 1. osoby fizyczne, z zastrzeżeniem § 2 pkt 10 regulaminu;
 2. wspólnoty mieszkaniowe,

Dotacją objęte zostają inwestycje polegające na trwałej zmianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z nowoczesnych wymienionych poniżej:

 1. kotły na paliwo stałe, (opalane biomasą, ekogroszkiem) spełniające wymagania obowiązującego rozporządzenia właściwego ministra do spraw gospodarki w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe;
 2. kocioł opalany olejem opałowym (opalanych wyłącznie lekkim olejem opałowym);
 3. kocioł gazowy;
 4. kocioł elektryczny;
 5. pompa ciepła.

Prosimy o zapoznanie się z  REGULAMINEM UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY DOBRODZIEŃ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA przyjętego Uchwałą nr XXXIV/284/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.

 

PDFUCHWAŁA NR XXXIV/284/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza..pdf

 

 

Wersja XML