Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Burmistrza Dobrodzienia

Drodzy Mieszkańcy,

niebawem po świętach Wielkanocnych rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Cmentarnej i Edyty Stein. W ramach inwestycji przebudowane zostaną nawierzchnie dróg i chodników, wybudowana zostanie nowa kanalizacja sanitarna i deszczowa jak również wymieniony zostanie stary wodociąg. Wzdłuż tych ulic zamontowane zostanie nowe oświetlenie ledowe. Pracami objęta zostanie również ul. Moniuszki poprzez budowę kanalizacji. Największą zmianą będzie zastąpienie istniejącego skrzyżowania ul. Cmentarnej, Ks. Gładysza, Edyty Stein i Wojska Polskiego skrzyżowaniem typu rondo. Prace obejmują bardzo szeroki zakres w związku z czym na tych ulicach nastąpią znaczne utrudnienia w ruch a nawet planowane jest całkowite zamknięcie dla ruchu na określonych fragmentach tych dróg. Prace powinny potrwać do końca sierpnia br. Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz aby w miarę możliwości unikać przemieszczania się tymi drogami.

Jednocześnie pragnę zaprosić mieszkańców oraz właścicieli posesji graniczących bezpośrednio z ul. Cmentarną, Edyty Stein i Moniuszki na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia tj. środa o godzinie 18.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.   

                                                                                                                         

                                                                                                                         Serdecznie zapraszam, 

                                                                                                                                   Róża Koźlik

                                                                                                                           Burmistrz Dobrodzienia

Wersja XML