Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - wydruk przewodnika turystycznego

Gmina Dobrodzień zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na  wydruk i oprawę przewodnika turystycznego pt."Dobrodzień i okoliczne miejscowości. Przewodnik turystyczny”.

1. Zamawiający:
Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

2. Opis przedmiotu oferty:

Parametry oferty:

Druk i oprawa przewodnika turystycznego pt."Dobrodzień i okoliczne miejscowości. Przewodnik turystyczny” .

- format broszury 135 mm x 220 mm

-druk pełnokolorowy na papierze kredowym o gramaturze 130

- oprawa (okładka) miękka, papier kredowy 250 gr. plus folia błysk

-wydruk próbny

-nakład  400 egzemplarzy (18 x 400 egz.)

-każdy przewodnik będzie miał nadany nr ISBN

- przewodników 18, liczba stron 1 egz. - 56 (średnio każdy, dokładana ilość stron zostanie podana w późniejszym czasie z uwagi na przygotowywanie treści przewodnika)

W chwili obecnej szacunkowa ilość stron wygląda następująco (ilość stron może ulec zmianie):

Lp. Miejscowość Ilość stron
1 Kocury 56
2 Bąki 76
3 Rzędowice  76
4 Szemrowice 56
5 Makowczyce  32
6 Myślina  56
7 Główczyce  56
8 Pludry 56
9 Pietraszów  56
10 Kolejka 56
11 Gosławice 56
12 Warłów 56
13 Błachów 56
14 Ligota D. 56
15 Klekotna 56
16 Bzinica S.,Bzinica N. 56
17 Dobrodzień trasa1 56
18 Dobrodzień trasa 2  56

 

3. Wymagania dotyczące wykonawcy usługi:
Doświadczenie w zakresie tematycznym zawartym w treści zapytania ( wydruk książek, publikacji).

4. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę można złożyć osobiście, drogą elektroniczną na adres: a.wlodarz@dobrodzien.pl lub pocztą: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień w terminie do dnia 21.03.2018r. do godziny 15.00. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

5. Ocena ofert:
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Kryterium wyboru oferty jest cena.

6. Termin realizacji:
Nie dłużej niż do marca 2020r.  - szczegółowe terminy zostaną uzgodnione z wybranym oferentem.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Gminy Dobrodzień do złożenia Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta przez Gminę Dobrodzień na potrzeby procesu wyboru oferenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.


Informacja o wyborze oferty  na  wydruk i oprawę przewodnika turystycznego pt."Dobrodzień i okoliczne miejscowości. Przewodnik turystyczny”

Niniejszym informujemy, że zostały nadesłane 3 oferty na  na  wydruk i oprawę przewodnika turystycznego pt."Dobrodzień i okoliczne miejscowości. Przewodnik turystyczny”. Po przeanalizowaniu ofert zostało wybrane Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, które złożyło ofertę spełniającą wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym i zaproponowało najkorzystniejsze warunki wykonania usługi. Dziękujemy za nadesłanie ofert, za zainteresowanie i zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na kolejne zapytania.

Dobrodzień, 23.03.2018r. 

 
Wersja XML