Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o usługach Urzędu Gminy Dobrodzień dla osób niesłyszących

INFORMACJA 

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

    1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres 

- faxem na nr 34 35 75 100 wew. 30

- telefonicznie na nr 34 35 75 100

- drogą pocztową.

Wersja XML