Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przewodnik turystyczny

Dzięki współpracy Gminy Dobrodzień oraz Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego i Domu Kultury (DOKiS) powstają przewodniki w dwóch formach - papierowej i elektronicznej oraz tablice oznaczające zabytki architektoniczne i przyrodnicze w mieście. 

http://turystycznamapa.pl/dobrodzien/

 

1. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej  przez Towarzystwo (MTRDZ) w projekcie " Cyfryzacja atrakcji turystycznych w LGD Kraina Dinozaurów ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Dobrodzień"  (dofinansowanie 50.000 zł) powstają:

- cyfrowa mapa atrakcji turystycznych Gminy -  liknk do mapy już wkrótce

- torby reklamowe ekologiczne - dostępne w Domu Kultury oraz Wydziale Promocji Urzędu Miasta

- magnesy reklamowe - dostępne w Domu Kultury oraz Wydziale Promocji Urzędu Miasta

 

2. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej  przez Towarzystwo (MTRDZ) w projekcie " Dobrodzień i okoliczne miejscowości. Przewodnik Turystyczny" (dofinansowanie 45.000) powstają przewodniki będące publikacją książkową. Docelowo powstanie 18 przewodników - 16 sołectw i 2 o Dobrodzieniu.  Przewodniki zawierać będą wytyczone trasy piesze i rowerowe na terenie gminy Dobrodzień z uwzględnieniem środowiska i okazów przyrodniczych oraz  historycznych miejsc i obiektów, które warto poznać i ocalić od zapomnienia. Publikacja autorstwa Pawła Mrozka ukaże się w formie drukowanej w 2019 i 2020 r.Dostępna będzie w Domu Kultury oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Dobrodzieniu.

 

3. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej  przez Towarzystwo (MTRDZ) w projekcie "Modernizacja szlaku turystycznego przyrodniczo - historycznego w Dobrodzieniu" (dofinansowanie 50.000) powstają nowe:

- tablice oznaczające zabytkową przyrodę w Parku Miejskim (zabytkowy park dworski)

- tablice oznaczające zabytkowe budowle w mieście

 

Wszystkie trzy projekty trwają od 2018 roku i  realizowane są dzięki zapewnieniu Urzędu Miejskiego o udzieleniu pożyczek na realizację projektów. Zakończenie projektów to połowa 2020 roku.

 

Wersja XML