Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu  20 lutego 2018 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

1. Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia czynszu dzierżawnego na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat działek:

2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia ceny wywoławczej do przetargu nieograniczonego na dzierżawę działek nr 29,32 i 33 o powierzchni 19,6817 ha położonych w Warłowie.

      3. Określenie ceny  działek nr 2363 i 2478 o powierzchni 0,8876 ha  położonych w Dobrodzieniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

      4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 1348 o powierzchni 0,0394 ha położonej w Dobrodzieniu.

5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 200 o powierzchni 0,0460 ha położonej w Myślinie.

6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 180/78; 179/77; 178/75 i 76 o powierzchni 2,5480 ha położonych w Rzędowicach.

 

Wersja XML