Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie odcinka drogi 901

W dniu 12.01.2018 r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik wzięła udział w uroczystym otwarciu dla ruchu drogowego nowego wiaduktu na drodze nr 901.W wydarzeniu tym udział wzięli m.in.  Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego,  Bartłomiej Horaczuk - Dyrektor ZDW, Szymon Ogłaza – Członek Zarządu Województwa, Stanisław Belka - Starosta Oleski, Tomasz Kędzior –przedstawiciel   wykonawcy inwestycji, firmy DrogBud.

Inwestycja ta została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jej całkowity koszt to prawie 21 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 19,9 mln zł. Wybudowana estakada drogowa wyniesiona została  ponad poziom doliny  w najwyższym punkcie o 11 metrów. Most ma 5 przęseł i długość 180 metrów. Jest jednym z najwyższych w województwie opolskim. W ramach tej inwestycji  rozbudowano drogę na odcinku o łącznej długości ok. 2,85 km, wybudowano 480 m chodników i  270 m ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowano kanalizację deszczową na odcinku ponad 1,3 km. Powstały cztery zatoki autobusowe.

W wyniku realizacji inwestycji znacząco poprawi się bezpieczeństwo na tym dość trudnym dotychczas odcinku, na dwóch  niebezpiecznych zakrętach często dochodziło do kolizji i wypadków. Ich liczba (52 kolizje i 6 wypadków w 2016 r. ) spowodowała, że został oznaczony tu „czarny punkt” na mapie drogowej.

 

Brak opisu obrazka

 

źródło, fot.UMWO

Wersja XML